Vyhledat
 • am8228

Nasazení a kompatibilita


Jaké formáty flow dat podporuje?

 • Netflow 5,9,10 (IPFIX), jFlow, cFlow, NetStream

 • Vzorkované sFlow od 2022

Vyžaduje speciální HW nebo OS?

 • Běží na x86 strojích (nikoliv ARM)

 • Vyžaduje Linux OS, testován na: CentOS, Debian

 • Doporučujeme “bare metal” instalaci, kdy FC nesdílí zdroje s žádnou další aplikací

Minimální HW konfigurace

 • Záleží na objemu dat (flows per second)

 • Pro běžný provoz do 10 Gbps stačí jeden server s 16ti jádry a 32GB RAM

 • Pro vetší sítě typu data centra nebo páteřní sítě, doporučujeme nasazení na cluster (více nodů)

Vyžaduje FC váš specifický HW nebo je možné jej nasadit na našich serverech?

 • Možné je obojí

 • Pro ISP je FC nasazován pouze jako kompletní zařízení (sw+hw), kde máte 100% jistotu, že stroj je nakonfigurován tak, aby byl pro vás co nejvíce užitečný a spolehlivý.

 • V rámci data center lze FC nasadit na vlastní infrastrukturu.

Jakým způsobem se FC nasazuje?

 • Jako orchestrované Docker kontejnery

 • Vyžaduje Linux OS (testován na: CentOS, Debian)

 • Doporučujeme nasazení “bare metal”, kdy FC nesdílí zdroje s žádnou další aplikací

 • Je možné nasadit na veřejném cloudu (GCP, AWS, Azure)

Je možné nasadit do cloudu?

 • Ano, FC dokáže běžet v cloudu (GCP, AWS, Azure, atd.)

Kde a jak jsou data uložena?

 • Syrová flow data se ukládají na pevných discích

 • Vždy v RAID diskové konfiguraci

 • Možnost šifrování diskového oddílu s daty


5 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Software, který přijímá syrová flow data (o síťových tocích nebo packetech), tyto data efektivně ukládá, vizualizuje v Grafaně a vkládá tak do rukou uživatele velmi silný nástroj k analýze síťové tele

Poskytuje API? Ano, FC poskytuje API pro analytické dotazy nad flow daty (od 2022). Od 2023 budeme poskytovat automatické výstupy z vypočtů profilů Pravděpodobně včetně Prometheus exporteru Jaké formá

Umožňuje detekci DDoS? Nesoustředíme se přímo na DDoS detekci Avšak od 2023 si budete moci nastavit profil s alarmem, který vás upozorní na začínající volumetrický DDoS útok. Profily a alarmy Profil d