top of page

BEZPEČNOST A DETEKCE HROZEB

UMOŽŇUJE DETEKCI DDOS?

 • Ano, DDoS detekce bude možná v rámci pokročilého Monitorování chování sítě

 • Již letos si budete moci nastavit Alerting, který vás upozorní na začínající volumetrický DDoS útok.

 • Specializovaný dashboard vám pak pomůže rychle identifikovat útočící vektor (CIDR, protokol)

 • Export BGP FlowSpec

DETEKCE ANOMALIÍ

 • Monitorování zdraví sítě vyžaduje automatické kalkulace desetiletí prověřených metrik jako: přenesené bajty, pakety, průměrné bytes per packet, počet komunikujících párů (IP), počet otevřených portů, poměry mezi TCP flagy ve spojení, apod.

 • Monitorování vždy zohledňuje segmentaci sítě.
 • Detekce také musí zahrnout fakt, že různé protokoly a aplikace se chovají různě.
 • FLOWCUTTER definuje Monitor jako jakýkoliv řez flow daty (např. pomocí kombinace protokolu a portů)

 • Umožníme vlastní Monitory a jejich alarmy při překročení mezí

 • Umožníme využití fixních i adaptivních mezí

 • Napočítané výstupní hodnoty Monitorů budou k dispozici přes API a také přes Prometheus exporter

PORT SKENY, ÚTOKY NA SSH, MALWARE, APOD.

 • Ze síťového provozu lze zjistit stopy mnoha významných útoků

 • Detekce těchto jevů se stává nutnou pro chod a bezpečnost sítí

 • FLOWCUTTER se bude zaměřovat právě na tuto oblast

bottom of page