OTEVŘENOST

POSKYTUJE API?

 • Ano, FC poskytuje API pro analytické dotazy nad flow daty (od 2022).

 • Od 2023 budeme poskytovat automatické výstupy z vypočtů profilů

 • Pravděpodobně včetně Prometheus exporteru

JAKÉ FORMÁTY FLOW DAT PODPORUJE NA VSTUPU?

 • Netflow 5,9,10 (IPFIX), jFlow, cFlow, NetStream

 • Samplované sFlow od 2022

PODPORUJE GEOIP?

 • GeoIP budeme podporovat od 2023

JE MOŽNÉ OBOHATIT DATASET O NAŠE VLASTNÍ POLE/ IDENTIFIKÁTORY?

 • Ano, bude možné obohatit flow data o vlastní pole 

 • Obohacení bude k dispozici od 2023

 • Užitečné může být například obohacení o:

 • ID zákazníka

 • Host name, verze OS